About Us

บริษัท ถ้วยช้างไทย จำกัด เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก PP, PS, A-PET, GPPS สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม อาทิเช่น ถ้วยน้ำดื่ม, ถ้วยกาแฟ, ถ้วยซอส,ถ้วยน้ำจิ้ม,ถ้วยไอศรีม, ฝาปิดถ้วยน้ำ ฯลฯ ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับและรู้จักกันเป็นอย่างดี ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

การดำเนินธุรกิจของบริษัท จะมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการบริการ การผลิตบรรจุภัณฑ์ที่สะอาด ปลอดภัย ราคาประหยัด ด้วยเครื่องจักรและเทคโนโลยีอันทันสมัยตามมาตรฐานสากล ภายใต้ การควบคุมของผู้เชี่ยวชาญงานเฉพาะด้าน Pressure Forming โดยตรง และยังมีระบบพิมพ์สี ลวดลายที่ทันสมัยสำหรับถ้วยน้ำให้สวยงามน่าใช้ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้รับ ความพึงพอใจสูงสุด บริษัทมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ตลอดเวลา ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของบริษัทจะได้รับการตรวจสอบและควบคุมในเรื่องความสะอาด ถูกสุขลักษณะปลอดภัยต่อผู้บริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เราพร้อมและยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์พลาสติกทุกประเภทให้กับลูกค้าทั่วทุกมุมโลก หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราได้ทันที เรายินดีที่จะรับฟัง ความต้องการของท่านเพื่อสานสัมพันธ์ทางธุรกิจกับท่านอย่างดีที่สุด